Loopbaancoaching: stimuleer jouw medewerkers om hun loopbaan zelf in handen te nemen

De tijd van de klassieke loopbaanpaden ligt ver achter ons. Daarmee vertellen we vast niks nieuws. En toch … De paradigma’s van het innovatietijdperk stellen ons voor nieuwe uitdagingen, ook op het vlak van loopbaanmanagement. Een nieuw begrippenkader dient zich aan. Bent u al aan de slag met Het Nieuwe Werken, jobsculpting, jobportfolio’s, talentmanagement, sustainable employability, … ?

De redenen om uw loopbaanbeleid onder de loep te nemen zijn legio:

  • Jonge sollicitanten zitten in deze kennis- en innovatie-economie nog steeds in de drivers’ seat bij het kiezen van hun job. Knelpuntberoepen zijn legio. Autonomie, leerpotentieel en zingeving zijn bepalend voor hun keuze. Het loonpakket en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uiteraard belangrijk, maar niet langer de doorslaggevende factor. Hoe speelt uw loopbaanbeleid hierop in ?
  • Getalenteerde medewerkers hebben uw organisatie heel veel te bieden. En toch wordt slechts een klein percentage van hun talent ingezet. Wat een enorm potentieel aan menselijke innovativiteit en werkkracht gaat op die manier verloren. Een organisatie die inzet op innovatie dient voldoende zuurstof te bieden aan de individuele medewerker zodat zijn talent tot volle bloei kan komen. Hoe speelt uw loopbaanbeleid hierop in?
  • Burn out en bore out zijn geen nieuw gegeven, maar komen vaak op veel jongere leeftijd dan pakweg een vijftal jaar terug. Een teken aan de wand. Tevredenheidsenquêtes leggen het probleem bloot, maar lossen het uiteraard niet op. Hoe speelt uw loopbaanbeleid hierop in ?
  • Vijftigers beseffen dat hun loopbaan er nog lang niet op zit. Werken tot 65 wordt de regel, niet de uitzondering. De uitstroomsystemen waar we creatief mee omsprongen doven uit. Oudere werknemers die na een jarenlange loopbaanonderbreking er voor kiezen om hun vroegere job weer op te nemen stellen ons voor nieuwe uitdagingen. Hoe speelt uw loopbaanbeleid hierop in ?
  • VDAB (her)activeert loopbaancoaching door de introductie van loopbaancheques. De Vlaamse overheid investeert hiermee in het zelfsturend maken van de werkende bevolking op vlak van loopbaanontwikkeling. Mensen worden aangezet om hun eigen job te onderzoeken en te ontwerpen. Hoe speelt het loopbaanbeleid van uw onderneming hierop in ?

My Future Works is uw gesprekspartner wanneer u uw processen van instroom, doorstroom en uitstroom onder de loep wil nemen vanuit een nieuw begrippenkader. Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie.